საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სტუ ელ.ფოსტა აკადემიური მოსწრება ინტერნეტ გამოცემა სტუს ტესტირების ცენტრი საგამომცემლო სახლი Cisco-ს აკადემია

სიახლეები და მოვლენები

05 თებ

მევლანას გაცვლითი პროგრამა

ცხადდება კონკურსი კარაბიუკის უნივერსიტეტში სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობასთან დაკავშირებით, მევლანას გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში 
05 თებ

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სწავლების სხვადასხვა საფეხურებზე (ბაკალავრიატი/პროფესიული უმაღლესი სწავლება, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!
05 თებ

შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) მსურველთა საყურადღებოდ
05 თებ

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

ყველა სიახლე