საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეები და მოვლენები

12 აგვ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2014/2015 სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები
11 აგვ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2014/2015 სასწავლო წლისათვის  სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების განრიგი
08 აგვ

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
08 აგვ

ყურადღება!

2014/2015 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის
08 აგვ

ყურადღება!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2014/2015 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვის შესახებ