საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეები და მოვლენები

02 სექ

სასწავლო სტიპენდიების პროგრამა

შვეიცარიის მთავრობა აცხადებს კონკურსს კვლევითი, სადოქტორო და პოსტ-დოქტორანტურის სტიპენდიების პროგრამაზე, 2015-2016 აკადემიური  წლისთვის

30 აგვ

დოქტორანტურა

დოქტორანტურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!
12 აგვ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2014/2015 სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები
11 აგვ

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2014/2015 სასწავლო წლისათვის  სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების განრიგი
08 აგვ

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად