საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეები და მოვლენები

31 აგვ

მაგისტრატურაში სწავლების მსურველთა საყურადღებოდ!

2015/2016 სასწავლო წლისათვის სტუ–ს მაგისტრატურაში მისაღები  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი ფაკულტეტების მიხედვით და მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
31 აგვ

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

პირველკურსელთა რეგისტრაციის შესახებ
27 აგვ

ემერიტუსის აკადემიური წოდება

ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების კანდიდატთა საყურადღებოდ
18 აგვ

ყურადღება!

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!
18 აგვ

ყურადღება!

უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) მსურველთა საყურადღებოდ!