საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საერთაშორისო კონფერენცია

„ურბანისტიკის, ტერიტორიული და სტრატეგიული დაგეგმვის სამეცნიერო, მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული მხარდაჭერა“
2014 წლის 15 – 16 მაისს დონბასის მშენებლობისა და არქიტექტურის ეროვნულ აკადემიაში (მაკიივკა, უკრაინა) ჩატარდება ІV საერთაშორისო კონფერენცია „ურბანისტიკის, ტერიტორიული და სტრატეგიული დაგეგმვის სამეცნიერო, მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული მხარდაჭერა“.
კონფერენციის სამუშაო ენებია: უკრაინული, ინგლისური, რუსული.
მოხსენებების წარდგენის ბოლო ვადაა: 20.04.14.
კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ აკადემიურ პოერსონალს, მკვლევრებს, ექსპერტებს, სპეციალისტებს.
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:
http://www.donnasa.edu.ua/
http://donnasa.edu.ua/ru/publishing_house/journal_spgs
http://donnasa.edu.ua/ru/publishing_house/journal_esgh
http://donnasa.edu.ua/ua/publishing_house/vestnik

სიახლეებში დაბრუნება