საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საერთაშორისო კონფერენცია

“უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია” IHE 2013
25-26 აპრილს პრაღაში (ჩეხეთის რესპუბლიკა) ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია ”უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია” IHE 2013.  ღონისძიებაში მონაწილეობა შეუძლიათ უნივერსიტეტების, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების, ბიზნეს კომპანიების, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი სტრუქტურების ადმინისტრატორებს, მენეჯერებს, სპეციალისტებსა და მკვლევრებს.
კონფერენციის ენა - ინგლისური. უზრუნველყოფილია რუსულ ენაზე სინქრონული თარგმანი.
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:  კონფერენციის ვებგვერდი
http://www.questreach.com/
E-mail: info@questreach.com

სიახლეებში დაბრუნება