საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბრძანებები

13-10-2016 ბრძანება N3597/05
2016 წლის 06 ოქტომბრის N3332/05 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


13-10-2016 ბრძანება N200
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძელების შესახებ


12-10-2016 ბრძანება N3444/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


07-10-2016 ბრძანება N194
სტუ-ს 2016 წლის 17 აგვისტოს N150 ბრძანების ცვლილების შესახებ


06-10-2016 ბრძანება N3332/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


03-10-2016 ბრძანება N3183/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


03-10-2016 ბრძანება N3182/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


03-10-2016 ბრძანება N11/02
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ


29-09-2016 ბრძანება N185
სტუ-ს 2016 წლის 02 აგვისტოს N146 ბრძანების დამატების შესახებ


29-09-2016 ბრძანება N186
2016 წლის 17 აგვისტოს N150 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


27-09-2016 ბრძანება N184
სტუდენტის სტატუსის აღდგენასა და გაგრძელების შესახებ


27-09-2016 ბრძანება N183
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ


15-09-2016 ბრძანება N173
სტუ-სა და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016 - 2017 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


15-09-2016 ბრძანება N172
2016/2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


14-09-2016 ბრძანება N168
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


05-09-2016 ბრძანება N163
2016 წლის 20 ივლისის N134 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


05-09-2016 ბრძანება N162
2016 წლის 20 ივლისის N136 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


31-08-2016 ბრძანება N156
სტუ-ს 2016 წლის 02 აგვისტოს N145 და 2016 წლის 02 აგვისტოს N146 ბრძანებებში დამატების შეტანის შესახებ


29-08-2016 ბრძანება N155
სწავლის საფასურის გადახდის წესის განსაზღვრის შესახებ


25-08-2016 ბრძანება N154
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებბრძანებები 1 - 20 სულ 597