საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

პროექტი

14-02-2013
პროექტი
„უნარების განვითარება სასოფლო-სამეურნეო მანქანებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით“
 
გაფორმდა შეთანხმება გაეროს განვითარების პროგრამასა (UNDP) და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის შესრულების შესახებ, გაეროს პროექტის  „უნარების განვითარება სასოფლო-სამეურნეო მანქანებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით“ ფარგლებში.
პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზრდასრულთა პროფესიული გადამზადება ტრაქტორისტ-მემანქანის პროფესიაში: როგორც თეორიული ნაწილი, ისე ტრაქტორის ტარების კურსი და აგრეთვე, სასწავლო პრაქტიკა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულებით.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის აგროინჟინერიისა და სასურსათო ტექნოლოგიების პროფესიული კოლეჯი

სიახლეებში დაბრუნება